Koral park se sastoji od panela koji su vrlo lagani, a dovoljno čvrsti kako bi se
njima lagano upravljalo.
Namjena mu je hvatanje stoke radi raznih intervencija kao što su
osjemenjivanje, vađenje krvi, kontrola gravidnost, njega papaka itd.
Postoji nekoliko različitih dimenzija panela
Sve je vruće pocinčano