Pojilo na plovak za koze i ovce
Za 25-40 koza ili ovaca
Dužina 120 cm
Plovak s velikim protokom vode
Zaštitni poklopac
Radi lakšeg čišćenja je ugrađen čep.
Mogućnost podešavanja visine
Vruće pocinčano