Podest za mužnju koza i ovaca
Od 4 do 24 mjesta za mužnju
Nosači za vakuum vod
Ležišta za muzne kante
Ravni i bočni ulazi i izlazi
Vruće pocinčana konstrukcija s aluminijskim rebrastim podom