-Konstrukcija izmuzišta za koze i ovce GP System
-Automatsko zaključavanje
-Poluautomatsko doziranje hrane
-Sistem slaganja životinja jedna do druge
-Spremnik za koncentriranu hranu
-Vruće pocinčano
-Korito za hranu sa pregradama izrađeno od Inoxa 304L
-Podesivo po visini
-Veličina od 6-24 mjesta