– Hranidbene V jasle namjenjene za ovce i koze
– Korito za koncentriranu hranu koje ujedno smanjuje rasipanje voluminozne hrane
– Dužina 250 cm
– Razmak između pregrada 6 cm
– Vruće pocinčano
– Mogućnost ugradnje pocinčanog krova