-Hranidbene V jasle za koze ovce
-dužina 450cm
-Pogodne za pregrađivanje bokseva
-Dodatni lim za sprječavanje prelaska jaradi
-Korito za koncentriranu hranu koje sprječava i rasipanje sijena
-Vruće pocinčano