Pulsator L80 Air za krave, vrlo pouzdan i ekonomičan.
Omjer mužnja 60:40