Poklopac kante za mobilnu muzilicu za dvije muzne jedinice (tj. 3 izlaza).