Poklopac kante za mobilnu muzilicu za jednu muznu jedinicu (tj. 2 izlaza).