Poklopac kolektora za muzni uređaj Delaval 180 – KOMPLET