Poklopac kolektora za muzni uređaj Delaval 180

Uključuje sve dijelove