Poklopac kolektora za muzni uređaj Westfalia 180

Uključuje sve dijelove