Prašak za pranje muznih uređaja, lužina
Kanta od 5kg
Cijena dostave po pakiranju 8,50€