Vlažne maramice za higijenu vimena.
1000 kom. na rinfuzi.