Pjena za umakanje vime prije mužnje. Po svaku proizvodu poštarina 8€.