Zaštitni proizvod za vime nakon mužnje na bazi orkganski vezanog joda. Po svaku proizvodu poštarina 9,88€.