Završeno tovilište janjadi u Rakitnom – BiH

Izmuzište za ovce 1×20, Janja Gora

Izmuzište za krave s elektronskim mjeračima količ. mlijeka, regija Prahova – Rumunjska

Izmuzište za ovce 2×24, Agrolaguna – Tar

Izmuzište za ovce 1×12, Pag

Izmuzište za koze 1×16 s elektronskim pulsatorima, Kotoriba – Međimurje

Izmuzište za koze s Interpuls iMilk 401 elektronskim mjeračima mlijeka, Ploiesti – Rumunjska

Izmuzište za koze s Interpuls iMilk 401 elektronskim mjeračima mlijeka, Ploiesti – Rumunjska

Izmuzište za koze s Interpuls iMilk 401 elektronskim mjeračima mlijeka, Ploiesti – Rumunjska

Izmuzište 2x12

Izmuzište za ovce 2×12, Kolan

Izmuzište za ovce 1×12, Šimuni

Izmuzište za koze 2×24, Capra Domestica, Sitno Donje

Izmuzište za koze 2×24, Capra Domestica, Sitno Donje

Izmuzište za koze 1×12, Banjevci