Oprema za mužnju koza i ovaca

Za mužnju kažemo da je to ubiranje plodova ulaganja i rada.
Niti jedan se posao na farmi ne može usporediti sa težinom ručne mužnje.
Strojna mužnja je jedno od prvih značajnih  tehničkih dostignuća, kao pomagalo u proizvodnji mlijeka.
Kvalitetna strojna mužnja predstavlja savršen sklad, životinje, stroja i čovjeka.

Mužnja krava

Mužnja krava se obavlja prema načinu držanja.
Kod krava koje su vezane, mužnja se obavlja na mjestima gdje su vezane.
To može biti u muzne kante ili u tzv. mljekovode gdje su muzne jedinice povezane u zatvoreni sistem što omogućuje mužnju bez kontakta mlijeka sa zrakom.

Kod krava koje se drže na slobodan način, mužnja se obavlja u izmuzištima koja su najčešće uz objekte  gdje se drže krave.

Mužnja koza i ovaca

Mužnja je najosjetljiviji postupak u stočarskoj i poljoprivrednoj proizvodnji općenito. Posao muzača je vrlo odgovoran i težak pa se može povjeravati samo temeljito obučenim i pouzdanim radnicima. Kvaliteta mlijeka ovisi prvenstvno o mužnji.

Upravo je to jedan od razloga zašto treba preferirati strojnu mužnju, jer se na taj način faktor čovjeka smanjuje te većinu posla oko mužnje obavlja muzni uređaj koji uvijek radi jednako.

Mužnja koza i ovaca obavlja se u manjim ili većim izmuzištima, zavisno o broju životinja.

Do 50 životinja, najčešće se mužnja obavlja u muzne kante, a pri tome je grupa od 6-12 životinja pojedinačno fiksirana u jednorednom izmuzištu.

Iznad 50 koza i ovaca, mužnja se obavlja u jednorednim ili dvorednim izmuzištima gdje su grupe od 8 – 48 životinja fiksirane, a mlijeko bez kontakta sa zrakom završava u rashladnom uređaju (laktofrizu).
Suvremena izmuzišta, grade se na način da maksimalno zadovoljavaju potrebe životinja, a istodobno osiguravaju najvišu kvalitetu mlijeka.
Jednako važno je osigurati maksimalne uvjete za rad muzača.

Tvrtka Gumex Plus nudi sisteme za mužnju kako za male tako i za one najveće farme gdje je potreban visok stupanj automatizacije.

Suvremena izmuzišta

Suvremena izmuzišta, grade se na način da maksimalno zadovoljavaju potrebe životinja, a istodobno osiguravaju najvišu kvalitetu mlijeka.
Jednako važno je osigurati maksimalne uvijete za rad muzača.