Automatski ventil ITP 207 za mužnju koza i ovaca. Služi da drži vakuum zatvorenim dok muzna jedinica nije stavljena na vime.